Εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών εκτός Ε.Ε. για αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ


Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώσει γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα αφορούν την Χειρουργική και την Εσωτερική Παθολογία.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 υποψηφίων.

Για πληροφορίες και εγγραφές στο http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
250