Διεθνής έρευνα για τις αντιλήψεις απέναντι στους εμβολιασμούς με συμμετοχή του Παν. Κύπρου


Τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα παίζουν μεγάλο ρόλο στη μετάδοση των αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στους εμβολιασμούς, με τη μεγαλύτερη επιρροή να έχουν το οικογενειακό περιβάλλον και οι φίλοι

Μια νέα έρευνα από ερευνητές του Εργαστηρίου ACThealthy: Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής Ιατρικής του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Yale και ΜΙΤ στην Αμερική, και του Πανεπιστημίου UCL στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε ότι τα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα παίζουν μεγάλο ρόλο στη μετάδοση των αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στους εμβολιασμούς, με τη μεγαλύτερη επιρροή να έχουν το οικογενειακό περιβάλλον και οι φίλοι. Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Tackling anti-vaccination: Mapping the Social Transmission of beliefs and attitudes (SAFEST)” (EXCELLENCE/0918/0115), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Στη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Vaccines και με τίτλο, «Μετάδοση των στάσεων και των συμπεριφορών για τους εμβολιασμούς με βάση τη Θεωρία της Κοινωνικής Μετάδοσης: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας»,συμπεριλήφθηκαν 11 μελέτες, οι οποίες εξέταζαν πώς μεταδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα οι αντιλήψεις και οι στάσεις έναντι των εμβολιασμών.

«Η ανασκόπηση κατέδειξε ότι οι απόψεις και οι στάσεις των ατόμων επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την οικογένεια και τους φίλους σε σύγκριση με τους ιατρούς, συναδέλφους, πολιτικούς, και γείτονες. Συγκεκριμένα, τα άτομα τείνουν να έχουν πιο θετικές στάσεις έναντι των εμβολιασμών και μεγαλύτερη πιθανότητα να εμβολιαστούν ή να εμβολιάσουν το παιδί τους όταν εκτίθενται συχνά σε θετικές στάσεις και συζητούν συχνά για τους εμβολιασμούς με την οικογένεια και τους φίλους τους» ανάφερε η ερευνήτρια που συντόνισε την ανασκόπηση, κα Πηνελόπη Κωνσταντίνου. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα ήταν πιο διστακτικά στο να εμβολιαστούν ή να εμβολιάσουν το παιδί τους όταν η οικογένεια και οι φίλοι ήταν διστακτικοί έναντι των εμβολίων. «Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό πιο στοχευμένων παρεμβάσεων και επί της ουσίας να καταδείξουν τις συχνότερες διόδους διάχυσης τόσο θετικών, όσο και αρνητικών αντιλήψεων για τους εμβολιασμούς», ανάφερε ο επικεφαλής της έρευνας Δρ. Άγγελος Κασσιανός.

Στην έρευνα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν οι, Δρ. Άγγελος Κασσιανός, Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας και Marie Skłodowska Curie Fellow στα Τμήματα Ψυχολογίας (ACT healthy lab) και Πληροφορικής (eHealth lab), κα Πηνελόπη ΚωνσταντίνουΔιδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας και Ερευνητική Συνεργάτης στο Τμήμα Ψυχολογίας, Δρ. Μαρία Καρεκλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, κα Κατερίνα Γεωργίου, Βοηθός Έρευνας στο Τμήμα Ψυχολογίας, Δρ. Μαρία Κυπριανίδου, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψυχολογίας, και Δρ. Χρήστος Νικολαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.

Αυτή η συστηματική ανασκόπηση υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στους εμβολιασμούς. Οι αρχές δημόσιας υγείας που θέλουν να μειώσουν τα ποσοστά διστακτικότητας στους εμβολιασμούς συνίσταται να προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις και να εμπλέξουν την οικογένεια και τους φίλους των ατόμων έτσι ώστε να οδηγηθούν σε θετικότερα αποτελέσματα.

Διαβάστε αυτούσια την έρευνα εδώ και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://doi.org/10.3390/vaccines9060607

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ερευνήτρια κα Πηνελόπη Κωνσταντίνου στο ηλ. ταχ.: [email protected]   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
750