4 εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπ. Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, προσφέροντας ανοιχτές διαλέξεις και σεμινάρια στους αποφοίτους, φοιτητές του, αλλά και το ευρύ κοινό.

Η Ιατρική Σχολή συγκεκριμένα, προσφέρει 4 διαφορετικά προγράμματα:

Μύθοι και πραγματικότητες για τις αλλεργίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την κλινική εικόνα των αλλεργικών αντιδράσεων, αλλά και τη διαφορική τους διάγνωση από ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κνίδωση, ένα νόσημα που στην οξεία του μορφή αντιμετωπίζεται συχνά ως αναφυλαξία, ενώ δε θεραπεύεται επαρκώς στη χρόνια μορφή του.

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Πίτσιος

Evidence-Based Practice in Medical Sciences: Basic Principles & Applications

Scientists in the medical and biomedical fields make everyday decisions that should be informed by the best quality evidence available. In doing so, they need knowledge & skills to determine the validity, quality, meaning and applicability of the available evidence. This seminar intents for participants to acquire and develop the required knowledge & skills. It will be comprised of a series of short online lectures on the basic principles and examples of application. It will present techniques and strategies for searching, validating, critically appraise the importance of evidence found. The seminar's contents are referencing relevant course content from respected Universities around the world. The seminar is relevant to graduates (medicine, health & life sciences), healthcare professionals (doctors, nurses, pharmacists, psychologists, dentists), biomed scientists (biologists, geneticists, biotechnologists, pharmacologists), health-regulation agents and epidemiologists, teachers and academics. The delivery language is English. |

Instructor: Nikolas Dietis, Assistant Professor

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα προληπτικής και επείγουσας καρδιολογίας για απόφοιτους Ιατρικής

Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα στοχεύουν στην παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την πρόληψη καρδιοπαθειών και την επείγουσα αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών προβλημάτων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. Θα γίνονται με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας, μέσα από την εφαρμογή κλινικών σεναρίων, σε ειδικούς προσομοιωτές (simulators), για θέματα που άπτονται της πρόληψης των καρδιοπαθειών και του υπερηχοκαρδιογραφικού ελέγχου.

Τα προσδοκόμενα οφέλη είναι: η ενημέρωση των ιατρών σε περιπτώσεις της καρδιολογίας που απαντώνται συχνά στην ιατρική πρακτική, η επαφή με τις νεότερες εξελίξεις, η δυνατότητα των νέων ιατρών να λειτουργήσουν σε ασφαλές περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας ώστε να επαυξήσουν την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία τους, η ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών κλινικών περιπτώσεων.

Διδάσκοντες: Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμάκης Δημήτριος, Λέκτορας Καδόγλου Νικόλαος, Κορακιανίτης Ιωάννης, Μέλος ΕΕΠ, Γκουγκούδη Ευαγγελία, Μέλος ΕΕΠ

Applications of Modern Concepts of Teaching & Learning

Teaching & learning research has developed rapidly during the last decade and has contributed to a vast number of new ideas, concepts and practices. There is a false notion that all this development is just the use of technology and web-based applications in teaching. But using technology to reach traditional teaching outcomes does not make teaching "modern". The real modern concepts of Teaching & Learning development arose from changes in our understanding of "Learning", which transformed our traditional philosophy of teaching. In this seminar, we will list and discuss these modern concepts and we'll use real-life examples of educational settings to show how to apply them. We will be using the biomedical field to show examples, but the same core concepts are applicable to all fields. The seminar is relevant to academics, teachers, doctoral students & early-career educators. The delivery language of the seminar will be English.

Instructor: Nikolas Dietis, Assistant Professor

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σεμιναρίου. Εκτός από το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα διεκδίκησης πιστωτικών μονάδων ECTS, (βλ. «Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων – 1.15»

Εγγραφές και πληροφορίες όλα τα προσφερόμενα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης: www.ucy.ac.cy/lifelong-learning

T. 22894227, E. [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
754