Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών: Συμμερίζεται ανησυχίες του Συμβ. Εγγραφής Ψυχολόγων


Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ) ανακοινώνει ότι «συμμερίζεται τις ανησυχίες του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων σχετικά με ψυχολόγους, οι οποίοι προβάλλουν τους εαυτούς τους ως ψυχοθεραπευτές ή ψυχοθεραπεύτριες δίχως να έχουν τα κατάλληλα προσόντα» και προσθέτει:

«Σχετικά με το άρθρο 13(6) του Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα :

Το εν λόγω άρθρο δεν εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο εγγραφής ψυχολόγων με την αρμοδιότητα να δίνει στα μέλη του το δικαίωμα προβολής ή και χρήσης του τίτλου ψυχοθεραπευτής ή ψυχοθεραπεύτρια ενόσω η ψυχοθεραπεία παραμένει επαγγελματικά (μη νομικά) θεσμοθετημένο επάγγελμα.

Επιθυμούμε να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες σας ότι ή ψυχοθεραπεία αποτελεί αυτόνομο επάγγελμα και η ρύθμισή της δεν εμπίπτει στη αρμοδιότητα του Συνδέσμου Εγγραφής Ψυχολόγων αλλά στην αρμοδιότητα επαγγελματικών σωμάτων διεθνούς κύρους, όπως τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών (ΕΑΡ) και στους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης ψυχοθεραπευτών του ΕΑΡ ανά Ευρωπαϊκή χώρα. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών είναι ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (National Awarding Organisation -NAO) ψυχοθεραπευτών του ΕΑΡ στη Κύπρο».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
113