Το νέο ΔΣ της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας 2023-2025


Στις 29/1/2023  πραγματοποιήθηκε Εκλογική Συνέλευση της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΚΑΕ εξελέγησαν 7 μέλη του ΔΣ  τα οποία μετά την Εκλογική Συνέλευση καταρτίστηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μιχάλης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Μάριος Αντωνιάδης

Γραμματέας: Μαρία Μιχαήλ

Ταμίας: Νίκη Βυρίδη

Μέλη: Μαρία Βεργουλίδου

            Θεοδώρα Τσιτσκάρη

            Κώστας Καουράνης 

Ως εκ τούτου, η Συνέλευση της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας  που έγινε στις 29/1/2023 διόρισε ως υπογράφοντες τους λογαριασμούς που έχει η ΚΑΕ με την Ελληνική Τράπεζα την ταμία Νίκη Βυρίδη και τον πρόεδρο Μιχάλη Μιχαήλ για την περίοδο 1/2023-1/2025.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter644