Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου: Να ενισχυθούν τα προγράμματα πρόληψης των αυτοκτονιών


Η Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ψυχικής υγείας που φέτος έχει θέμα την προαγωγή ψυχικής υγείας και πρόληψη της αυτοκτονικότητας επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της ψυχικής υγείας σε σχέση με την αυτοκτονικότητα και σημειώνει τα εξής:

«Η αυτοκτονική συμπεριφορά ορίζεται ως η συμπεριφορά κατά την οποία το άτομο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η ύπαρξη προηγούμενης αυτοκαταστροφικής διάθεσης και συμπεριφοράς ,η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή ,η χρήση ουσιών, η ύπαρξη σοβαρών γεγονότων και προβλημάτων ζωής.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημεία μιας πιθανής απόπειρας αυτοκτονίας ώστε να γίνει έγκαιρα η διάγνωση της αιτίας και να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή.
Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός των αυτοκτονιών θα αυξηθεί μέχρι και 15,εκατομύριο το χρόνο. Για αυτό και πρέπει να ενισχυθούν τα προγράμματα πρόληψης ή να δημιουργηθούν αν δεν υπάρχουν για να αποφύγουμε τον επερχόμενο κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών.
Η προαγωγή της ψυχικής υγείας πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα. Όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν υγιή χαρακτηριστικά και δεξιότητες που είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν. Με αυτό τον τρόπο προάγονται η αυτοεκτίμηση, το αίσθημα αυτοελέγχου, ενισχύονται η ανθεκτικότητα στο στρες και η προσαρμοστικότητα και βελτιώνονται η σωματική και ψυχική υγεία, η λειτουργικότητα και ανεβαίνει το επίπεδο ποιότητας ζωής».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
291