ΠΙΣ για ΓεΣΥ: Μέσα από συνεργασία θα καταφέρει η πολιτεία να ανταποκριθεί στα όσα έχει υποσχεθεί


Επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει, με καλή πίστη και γνήσιους προβληματισμούς, να παραθέτει εποικοδομητικές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριών χρόνων από την εφαρμογή και λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), «αναδεικνύει την τεράστια σημασία της σοβαρής αυτής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας στην Κύπρο και στέλνει μήνυμα συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων.

Η ιατρική κοινότητα δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο κομμάτι αλλά συνιστά τον κύριο κορμό του ΓΕΣΥ, καθότι χωρίς γιατρούς δεν μπορεί να υπάρξει σύστημα υγείας.

Είναι γι’ αυτό που προκειμένου το σύστημα υγείας, να εφαρμοστεί σωστά, σύννομα και προς όφελος της κοινωνίας και υγείας των πολιτών,  οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να έχουν τους ιατρούς, συμμάχους.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα καταφέρει η πολιτεία να ανταποκριθεί στα όσα έχει υποσχεθεί στην κυπριακή κοινωνία.

Η ιατρική κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του συστήματος υγείας που διασφαλίζει την προσβασιμότητα, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιστημονική αξιοπρέπεια των γιατρών αλλά ταυτόχρονα επενδύοντας στον απαραίτητο προϋπολογισμό που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του σε βάθος χρόνου.

Ο ΠΙΣ και οι Επιστημονικές Εταιρείες, μπορούν να προσδώσουν την απαραίτητη επιστημονική βάση, στην υλοποίηση και στον τρόπο λειτουργίας του ΓεΣΥ.

Επανατονίζουμε, ότι τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, ως ραχοκοκαλιά του συστήματος, θα συνεχίσουν ν’ αποτελούν καθοριστικό φορέα στην εφαρμογή και βιωσιμότητα του ΓεΣΥ, κάτι το οποίο απέδειξαν μέσα από τη διαχείριση της πανδημίας.  Η αναδιοργάνωση, η στήριξη και ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, είναι απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας παράλληλα τον επικουρικό, πλην όμως σημαντικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα.

Ο ΠΙΣ επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει, με καλή πίστη και γνήσιους προβληματισμούς, να παραθέτει εποικοδομητικές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική εφαρμογή ενός βιώσιμου εθνικού συστήματος υγείας το οποίο θα λειτουργεί με τον απαραίτητο εποπτικό έλεγχο και διαφάνεια και το οποίο θα αναβαθμίζεται με τους ρυθμούς που απαιτεί η σύγχρονη ιατρική επιστήμη».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
412