Ο ΠΙΣ διαμαρτύρεται για προσπάθεια εκφοβισμού ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας


Με ανακοίνωση του, ο  Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει:

«Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) εκφράζει τη δυσαρέσκεια του και διαμαρτύρεται για την κατ’ ελαχίστων προσπάθεια εκφοβισμού ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας εκ μέρους του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή περιφέρειας Λάρνακας- Αμμοχώστου και εν γνώση της υπόλοιπης διοικητικής ομάδας, που έχει καταγγείλει η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι καταγγελίες της ΠΑΣΥΚΙ για χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοίκησης ψευδών παραστάσεων.

Τέτοιου είδους ενέργειες επιχειρούν να πλήξουν το επιστημονικό κύρος των ιατρών αλλά και την αξιοπιστία και λειτουργία των ιδίων των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.

Ο ΠΙΣ καταδικάζει τέτοιες πρακτικές οι οποίες δεν πρέπει να ακολουθούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθολογιστική και υγιής Αυτονόμηση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, με πλήρη σεβασμό και αναγνώριση της επιστημονικής αξιοπρέπειας των συναδέλφων που εργάζονται σε αυτά».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
347