Καρδιολογική Εταιρία: Η καύση μαζούτ συνδέεται με οξέα στεφανιαία σύνδρομα και εμφράγματα μυοκαρδίου


Με ανακοίνωση της η Καρδιολογική Εταιρία Κύπρου αναφέρει:

«Μία από τις βασικές αποστολές της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε καθήκον μας να τοποθετηθούμε ως προς το θέμα που άφορα τη γειτνίαση μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος με κατοικημένη περιοχή και σχολική μονάδα (ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι), και την πιθανή ρύπανση της ατμόσφαιρας της περιοχής.

Η καύση μαζούτ απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα ρύπους μεταξύ των οποίων νιτρικά οξέα, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. Ενδεχόμενη αύξηση των επιπέδων των ρύπων αυτών πέραν των ορίων ασφαλείας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων (οξέα στεφανιαία σύνδρομα και εμφράγματα μυοκαρδίου).

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, καλούμε τους αρμόδιους φορείς να προβούν άμεσα στα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν την ποιότητα ζωής και τη μακροπρόθεσμη υγεία των κατοίκων της περιοχής».
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
397