ΠΙΣ: Τυχόν μετακύλιση ευθυνών, δεν απαλλάσσει κανένα από τις υποχρεώσεις του.


«Να τεκμηριωθούν οι μεμονωμένες καταχρήσεις, για να μην στοχοποιείται ολόκληρη η ιατρική κοινότητα» Με ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει:

Στη διάρκεια της διεξοδικής συζήτησης που έγινε ενώπιον της Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών  της Βουλής για τον έλεγχο των αμοιβών των γιατρών και για θέματα καταχρήσεων, φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ και εκτός του ΓΕΣΥ,  ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, έθεσε επί τάπητος πολλά και σοβαρά ζητήματα.

Μέσα από τη συζήτηση δόθηκε η ευκαιρία στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, να επανέλθει σε θέματα για τα οποία είχε προειδοποιήσει προ της εφαρμογής του ΓΕΣΥ αλλά και να αναδείξει στρεβλώσεις που χρίζουν εξορθολογισμού.

Με την ευκαιρία αυτή ο ΠΙΣ επισημαίνει τα εξής:

 • Τυχόν προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών, δεν απαλλάσσει κανένα από τις υποχρεώσεις του
 • Η δημόσια υγεία δεν προσφέρεται για «επικοινωνιακούς τακτικισμούς» και οποιαδήποτε προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, πρέπει να εγκαταλειφθεί.  
 • Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ κατάχρησης και αμοιβής, στο πλαίσιο που ορίζει το ίδιο το σύστημα.
 • Ο νόμος με βάση τον οποίον αμείβονται οι γιατροί ψηφίστηκε από τη Βουλή, ομόφωνα. Εάν γίνονταν αποδεκτές οι εισηγήσεις του ΠΙΣ και ειδικά τα συμφωνημένα πρωτόκολλα, και ο γιατρός θα ήταν καλυμμένος και ο ασθενής περισσότερο περιορισμένος.
 • Μεμονωμένες καταχρήσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να τεκμηριωθούν και να τερματιστεί η στοχοποίηση του συνόλου της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου.  
 • Ο ΠΙΣ όχι μόνο δεν καλύπτει τυχόν καταχρήσεις, αλλά αντιθέτως επιθυμεί όπως αυτές εκλείψουν για να μην αμαυρώνουν το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Είναι δε ο πρώτος, ως θεσμός, ο οποίος εκεί και όπου αποδεικνύεται, ακολουθεί τις δέουσες διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας και του Πειθαρχικού Σώματος του Συλλόγου.
 • Είναι πλέον φανερό, ότι το ίδιο το σύστημα αλλά και παραλείψεις στην υιοθέτηση και αποτελεσματική εφαρμογή εποπτικών μηχανισμών, άφησαν ανοιχτές δυνατότητες κατάχρησης του.
 • Σωστή πλην όμως αργοπορημένη, η προώθηση από μέρους του ΟΑΥ, μονάδας εσωτερικού ελέγχου, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΠΙΣ.
 • Τα πρωτόκολλα, αποτελούν «όπλο» κατά των καταχρήσεων στο ΓΕΣΥ. Η μη έγκαιρη εφαρμογή τους, έχει αρνητικές συνέπειες. Τα πρωτόκολλα είναι μια ογκώδης θεμελιακή δουλειά που έπρεπε να προηγηθεί.
 • Ο ΠΙΣ είχε θέσει εξ υπαρχής προτάσεις που αποτελούν δικλείδες ασφαλείας για καταχρήσεις που δύνανται να γίνονται όχι μόνο από μερίδα γιατρών αλλά και από μερίδα δικαιούχων. Κάποιες εισακούστηκαν, (όπως ο περιορισμός σε αριθμό επισκέψεων), κάποιες άλλες όμως όχι.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ενδονοσοκομειακής Β’ φάσης του ΓΕΣΥ την 1η Ιουνίου, οι ανησυχίες που εκφράζει ο ΠΙΣ, πηγάζουν από τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και ο αντίκτυπος που θα έχουν αυτά σε συνάρτηση με την εισδοχή των ιδιωτικών. Την προσοχή δε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κίνησαν εύλογες ερωτήσεις που υπεβλήθησαν εκ μέρους του ΠΙΣ και οποίες παραμένουν αναπάντητες:

 • Υπάρχει σχέδιο Β, για τα δημόσια νοσηλευτήρια;
 • Μήπως επίκειται πώληση των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε ιδιώτες;

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση εταιριών από γιατρούς και τη σύναψη συμβάσεων με τον ΟΑΥ, ο ΝομικόςΣύμβουλος του ΠΙΣ, σημείωσε ενώπιον της Επιτροπής, πως οι ιατρικές εταιρείες νόμιμα συστήνονται από τους ιατρούς και εποπτεύονται από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και τον ΠΙΣ και νόμιμα συμβάλλονται με τον ΟΑΥ στα πλαίσια του Νόμου του ΓΕΣΥ.  Αυτό είναι κάτι που ούτε νομικά, ούτε ηθικά, ούτε εμπορικά μπορεί να απαγορευθεί και οι γιατροί δεν έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτή που έχουν όλοι οι άλλοι επαγγελματίες ως προς τη δυνατότητα σύστασης εταιρειών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1219