ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι: Θα απαιτήσουμε ίσα δικαιώματα και όρους εργασίας με τους πανεπιστημιακούς ιατρούς


Τις ανησυχίες τους για πολλές πτυχές της συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, εξέφρασε η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι), τονίζοντας ότι θα εργαστεί εντατικά για την δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών με την συμμετοχή της στην προετοιμασία της νομοθεσίας για τις πανεπιστημιακές κλινικές χωρίς να επιτρέψει τη θυματοποίηση των ιατρών που εργάζονται στα νοσοκομεία και θα απαιτήσει ίσους όρους εργασίας και δικαιωμάτων με τους πανεπιστημιακούς ιατρούς για το κλινικό τους έργο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι:

«Πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου 2016 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τους Διευθυντές Κλινικών και Τμημάτων για ενημέρωση τους αναφορικά με το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου στην παρουσία της ΠΑΣΥΚΙ μετά και τα έντονα διαβήματα της τελευταίας προς τον Υπουργό Υγείας.

Κατά την συνάντηση η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών πληροφορήθηκε για την συμφωνία η οποία υλοποιήθηκε μετά από παρατεταμένη αργοπορία για αποτροπή της σύναψης συμφωνίας με Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο.

Οι κυβερνητικοί ιατροί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για πολλές πτυχές της συμφωνίας, υπενθυμίζοντας στον Υπουργό Υγείας ότι η μετατροπή των κρατικών κλινικών και νοσοκομείων ήταν πάγιο αίτημα τους το οποίο δεν αντιμετωπίσθηκε με την ανάλογη προσπάθεια από πλευράς του Υπουργείου Υγείας και έγινε παρουσίαση της τραγικής κατάστασης στην οποία περιήλθαν τα νοσηλευτήρια και οι ιατροί από την αδράνεια του Υπουργείου Υγείας.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. ανέφερε ότι θα εργαστεί εντατικά για την δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών με την συμμετοχή της στην προετοιμασία της νομοθεσίας για τις πανεπιστημιακές κλινικές χωρίς να επιτρέψει τη θυματοποίηση των ιατρών που εργάζονται στα νοσοκομεία και θα απαιτήσει ίσους όρους εργασίας και δικαιωμάτων με τους πανεπιστημιακούς ιατρούς για το κλινικό τους έργο.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. για την συνεργασία των Κρατικών Νοσηλευτηρίων με την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου είναι οι εξής:

-Η Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κύπρου παραμένει στα Κρατικά Νοσηλευτήρια.

-Παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας σε όλους τους κύπριους πολίτες.

-Συμπεφωνημένο πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. και Υπουργείου Υγείας με ξεκάθαρες θέσεις, το οποίο στην συνέχεια θα κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφιση.

-Η συμφωνία να σέβεται το καθεστώς των Κυβερνητικών Ιατρών και να εγγυάται την ισότητα και την δικαιώματα τους. Να είναι ένα καθεστώς σε ίση βάση, με ίσα δικαιώματα των ακαδημαϊκών και νοσοκομειακών ιατρών όπως πχ εκπαιδευτική άδεια, σαββατική άδεια, δικαίωμα στην άσκηση καθηκόντων διδασκαλίας, χρόνος εκπαίδευσης, αμοιβές, γραφεία, γραμματειακή υποστήριξη, άδεια ανάπαυσης, δικαίωμα στην έρευνα, ασφάλεια, ίσους όρους εργασίας κτλ.

-Διασφάλιση πραγματικής ισότητας και αμοιβαιότητας στα ωφελήματα των Πανεπιστημιακών και των Νοσοκομειακών ιατρών.

-Εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας και ποιότητας για όλους (χρόνος εργασίας, ανάπαυσης κ.τ.λ.)

-Η επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων, να διέπετε από αξιοκρατικά μετρήσιμα κριτήρια και όχι από υποκειμενική προσέγγιση και άλλα κομματικά ή αλλότρια συμφέροντα.

-Διασφάλιση εργατικών δικαιωμάτων των Κυβερνητικών Ιατρών μέσω της διασφάλισης της συμβατότητας της πρότασης συμφωνίας με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας βάσει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διασφάλιση της αξιοκρατικής ανέλιξης των κυβερνητικών Ιατρών σε Διοικητικές Διευθυντικές Θέσεις.

-Διαφύλαξη της κλινικής, διοικητικής δομής και ίσης πρόσβασης στην ερευνά των νοσοκομειακών ιατρών

-Αποτροπή της δημιουργίας Ιατρών πολλών κατηγοριών και ταχυτήτων. Αποφυγή της διάκρισης μεταξύ των Πανεπιστημιακών και των Νοσοκομειακών ιατρών.

-Η εφαρμογή του πλαισίου στο Γ. Ν. Λευκωσίας να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κρατικά δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου.

-Η αξιολόγηση των Κυβερνητικών Ιατρών για θέματα ανέλιξης και προαγωγής δεν μπορεί να γίνεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή και τον Πανεπιστημιακό Διευθυντή. Άπτεται της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας

-Η λειτουργία της πενταμελούς Μεικτής Επιτροπής να περιέχει δικλείδες ασφάλειας για αποφυγή κατάχρησης εξουσίας.

-Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ Πανεπιστημιακών να λαμβάνει υπόψη και το συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή, συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος στην επίλυση διαφορών.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών πάντοτε πρόθυμη και με καλή θέληση, αναμένει από τον Υπουργό Υγείας να εκπληρώσει την δέσμευση του στην συνάντηση και να την καλέσει τάχιστα για να συνδράμει σε ένα αμοιβαία αποδεκτό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει την δημιουργία και λειτουργία των Πανεπιστημιακών κλινικών, βασιζόμενο πάνω σε διεθνείς προδιαγραφές, ισότητα στην συνεργασία, σεβασμό των εργατικών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών και πάνω από όλα να είναι συμβατό με την νομοθεσία Κυπριακής Δημοκρατίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
245