ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι: Απάντηση στη συνέντευξη του Υπουργού Υγείας στο Ygeia-News


«Μήπως βιώνουμε μια εν εξελίξει διαδικασία και πορεία μετατροπής των Κρατικών Νοσηλευτηρίων σε γκέτο και πτωχοκομεία;»

Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι) απαντά στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης στο Ygeia-News καταγγέλλοντας παντελή απουσία οποιασδήποτε εμπεριστατωμένης πρότασης ενώπιον των κυβερνητικών ιατρών, παντελή απουσία οποιωνδήποτε βημάτων προς την πολυπόθητη αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των δυσβάστακτων συνθηκών εργασίας του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος με αποτέλεσμα την παντελή αποδυνάμωση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και την οριστική κατάρρευση τους.

  • Η Συντεχνία διερωτάται: «Μήπως βιώνουμε μια εν εξελίξει διαδικασία και πορεία μετατροπής των Κρατικών Νοσηλευτηρίων σε γκέτο, πτωχοκομεία, εξυπηρέτησης παιδιών ενός κατώτερου θεού, από επαγγελματίες υγείας 2ης κατηγορίας;».
  • Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι δηλώνει ευθαρσώς, ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ότι δεν θα επιτρέψει πότε την περιθωριοποίηση και την ελεύθερη πτώση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων
  • Σε περίπτωση απουσίας καλής θέλησης η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. θα έλθει στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα την επιβίωση του Κρατικού Φορέα Υγείας και τα δικαιώματα των μελών της

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι προς τον Υπουργό Υγείας:

«Οι παραδοχές του Υπουργού Υγείας οι οποίες διατυπώνονται στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Ygeia-News στις 17 Αυγούστου 2016, αποτελούν μία σαφή και ξεκάθαρη παραδοχή της απραξίας και αποτυχίας του Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει την τραγική κατάσταση που έχουν επέλθει τα Κρατικά Νοσηλευτήρια και η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας.

Οι συνεχείς παραδοχές και mea culpa από μέρους του Υπουργού Υγείας είναι άνευ αντικρίσματος, αφού ουδέποτε συνοδεύονται από ουσιαστικά μέτρα επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι και ουδέποτε έχουν επιφέρει θετικό πρόσημο και αντίκτυπο στην καθημερινότητα που επικρατεί στα Κρατικά Νοσηλευτήρια και Κέντρα Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας.

Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η δήλωση και παραδοχή του Υπουργού Υγείας αναφορικά με την ανυπαρξία αξιοπιστίας από πλευράς της πολιτείας έναντι των επαγγελματιών υγείας.

Η όλη εξέλιξη και πορεία των ούτω καλούμενων δεσμεύσεων και διαβεβαιώσεων της Πολιτείας, όπως αναδεικνύεται από την πραγματικότητα και από τις δηλώσεις της Αρμόδιας Αρχής, μας αναγκάζει να καταγγείλουμε παντελή απουσία οποιασδήποτε εμπεριστατωμένης πρότασης ενώπιον των κυβερνητικών ιατρών μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων τους, την παντελή απουσία οποιωνδήποτε βημάτων προς την πολυπόθητη αναδιάρθρωση και αναβάθμιση για μια ρεαλιστική βελτίωση των δυσβάστακτων συνθηκών εργασίας του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος με αποτέλεσμα την παντελή αποδυνάμωση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων και την οριστική κατάρρευση τους.

Δεν περιποιεί τιμή στο Κράτος, η παραδοχή του Υπουργού Υγείας για τους πενιχρούς μισθούς των κυβερνητικών ιατρών στο Κρατικό Τομέα Υγείας, επαγγελματιών με τουλάχιστον 12 χρόνων σπουδών. Η κραυγαλέα παραβίαση εργασιακών θέσμιων και δικαιωμάτων, η ελλιπής συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η συνεχής και η εσκεμμένη διαιώνιση συγκεκριμένων αντισυνδικαλιστικών πρακτικών θιγεί, προσβάλλει και μειώνει κάθετα την αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό των ιατρών του Δημοσίου Τομέα και σίγουρα δεν περιποιεί στην Πολιτεία.

Ας μην επικεντρωθούμε στις υφιστάμενες στρεβλώσεις στον τομέα της Δομής των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, στις στρεβλώσεις και τις παρατυπίες στην διαδικασία πλήρωσης θέσεων προαγωγής με οποιαδήποτε άλλα κριτήρια πλην της αξιοκρατίας, στην ανυπαρξία συντονισμού και προγραμματισμού, στην παντελή απουσία προσλήψεων Ιατρικών Λειτουργών 1ης τάξης, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας εντροπίας και ενός χάους που οδηγούν στην προ των πυλών πλήρη κατάρρευση του Κρατικού Τομέα Υγείας.

Η μετάθεση ευθυνών και η μετατόπιση στον χρόνο της εξεύρεσης λύσεων στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που αναλαμβάνει να τρέξει την αυτονόμηση σε βάθος χρόνου (3 έτη) ουδόλως απαλλάσσει το Υπουργείο Υγείας αλλά και τον Πολιτικό του Προϊστάμενο από τις ευθύνες που τους αναλογούν για την δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δημόσιος Τομέας της Υγείας.

Αναρωτιόμαστε ακόμη, για ποιο μοντέλο αυτονόμησης από τεχνικής και πρακτικής απόψεως γίνεται λόγος;

Υπάρχει σε επίπεδο Υπουργείου συγκεκριμένος σχεδιασμός ή αυτός θα υλοποιηθεί από το Νέο Νομικό Πρόσωπο;

Πως θα προχωρήσει η αυτονόμηση εάν δεν προηγηθεί ορθολογική στελέχωση αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός τα νοσηλευτήρια των Κρατικών Νοσηλευτηρίων;

Μήπως βιώνουμε μια εν εξελίξει διαδικασία και πορεία μετατροπής των Κρατικών Νοσηλευτηρίων σε γκέτο, πτωχοκομεία, εξυπηρέτησης παιδιών ενός κατώτερου θεού, από επαγγελματίες υγείας 2ης κατηγορίας;

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών δηλώνει ευθαρσώς, ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ότι δεν θα επιτρέψει πότε την περιθωριοποίηση και την ελεύθερη πτώση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και θα αγωνιστεί να προστατεύσει την αξιοπρέπεια και το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε κύπριου πολίτη σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Δόθηκε αρκετός χρόνος για λόγια. Ήγγικεν ή ώρα των έργων και των πράξεων.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. δηλώνει για πολλοστή φορά την προθυμία και ετοιμότητα της να στηρίξει το Υπουργείο Υγείας σε μία εκ των βάθρων ριζική προσπάθεια προώθησης και υλοποίησης την πολυαναμενόμενης διαδικασίας αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των κρατικών νοσηλευτηρίων για αποτροπή της ελεύθερη πτώση τους.

Η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας ότι «η δημόσια υγεία κινείται στα πλαίσια του ευρύτερου δημόσιου τομέα», «δεν μπορώ να δίνω κίνητρα τα οποία δεν παρέχονται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους αυτής της κλίμακας» αναδεικνύει την εξ’ ολοκλήρου λανθασμένη αντίληψη και προσέγγιση που επικρατεί στο Υπουργείο Υγείας, και όχι μόνο, αφού η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της φύσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος και Λειτουργήματος.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προσφέρει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και βέλτιστες συνθήκες στους επαγγελματίες υγείας. Οι τρέχουσες συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι επαγγελματίες υγείας δεν περιποιούν τιμή σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και αναδεικνύουν το επίπεδο πολιτισμού της χώρας μας.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. καλεί για ύστατη φορά το Υπουργείο υγείας και τον Πολιτικό του προϊστάμενο, όπως προχωρήσουν περά από τα λόγια στα έργα, μέσω μιας άμεσης έναρξης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, και να στηρίξει έμπρακτα τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας.

H Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε έμπρακτη στήριξη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της παροχής ασφαλών συνθηκών εργασίας δηλαδή μέσω μιας ορθολογικής και επαρκούς στελέχωσης, τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το μέγιστο ωράριο εργασίας (μέχρι 48 ώρες εβδομαδιαίως), χορήγησης κίνητρων για ιδιαίτερη και επικίνδυνη μορφή εργασίας, παροχή εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, παροχής επαρκούς και ποιοτικού εξοπλισμό και αναλώσιμων κ.α.. Αυτό θα αποτελέσει την αρχή για μια σειρά από βήματα για να βελτιωθεί η παροχή φροντίδα υγείας προς τους κύπριους πολίτες.

Σε περίπτωση απουσίας καλής θέλησης η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. θα έλθει στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα την επιβίωση του Κρατικού Φορέα Υγείας και τα δικαιώματα των μελών της».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
307