ΟΑΥ: Τρεις μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ. Οι εγγραφές δικαιούχων ξεπέρασαν τις 705.000


Συμμετέχουν 1.360 ιατροί. Από αυτούς, 397 είναι προσωπικοί ιατροί για ενήλικες, 130 είναι παιδίατροι και 833 ειδικοί ιατροί 

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) εφαρμόστηκε την 1η Ιουνίου 2019, με την παροχή  εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, καλύπτοντας υπηρεσίες από προσωπικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις.

Η εισαγωγή του ΓεΣΥ αποτελεί μια τεράστια και πολυδιάστατη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας εφόσον άλλαξε ουσιαστικά τόσο τον τρόπο πρόσβασης όσο και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου, κρίνεται ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ ξεκίνησε ομαλά χωρίς να παραγνωρίζονται τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί. Είναι γενική διαπίστωση ότι μέχρι στιγμής, και έχοντας συμπληρώσει τους πρώτους τρεις μήνες εφαρμογής του, το ΓεΣΥ λειτουργεί κανονικά, με την πλειοψηφία των δικαιούχων και των παροχέων να εκφράζουν ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα πορεία του.

Αποτίμηση τριών μηνών σε αριθμούς

Οι εγγραφές των δικαιούχων στο ΓεΣΥ, έχουν ξεπεράσει τις 705.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην Κύπρο. Από αυτούς, 667.000 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ή παιδιάτρου.

Όσον αφορά στους παροχείς,  σήμερα στο ΓεΣΥ συμμετέχουν 1.360 ιατροί. Από αυτούς, 397 είναι προσωπικοί ιατροί για ενήλικες, 130 είναι παιδίατροι και 833 ειδικοί ιατροί, ενώ με τη συνεχή ροή αιτήσεων που παρατηρείται, αναμένεται ότι εντός Σεπτεμβρίου 2019 ο αριθμός των ιατρών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ να ξεπεράσει τους 1.450 ιατρούς. Επιπρόσθετα, στο ΓεΣΥ συμμετέχουν 519 Φαρμακεία και 136 Κλινικά Εργαστήρια και ο κατάλογος των φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτονται από το ΓεΣΥ περιλαμβάνει πέραν των 1.120 συνταγογραφημένων φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 709.000 επισκέψεων σε προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, εκτελέστηκαν 545.000 συνταγές για φάρμακα και 325.000 παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά στις απαιτήσεις αποζημίωσης συνολικά υποβλήθηκαν 1.112.000 απαιτήσεις. Πέραν των αυτοματοποιημένων ελέγχων που εφαρμόστηκαν από το Σύστημα Πληροφορικής για όλες τις απαιτήσεις ο Οργανισμός προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση 34.000 απαιτήσεων.

Ο Οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια ομαλοποίησης του ΓεΣΥ και σε συνεργασία με τους παροχείς που συμμετέχουν στο Σύστημα και τους εκπροσώπους των δικαιούχων/ασθενών προχωρεί στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που έχουν διαφανεί με τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την εισαγωγή της δεύτερης φάσης, την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του σ’ όλους όσους συνέβαλαν στην εφαρμογή του ΓεΣΥ καθώς και στους πολίτες που το αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα λειτουργίας. 

Πίνακες με στοιχεία σχετικά με τους πρώτους τρείς (3) μήνες λειτουργίας του ΓεΣΥ

Πίνακας 1 -  Παροχείς φροντίδας υγείας ανά τομέα (Ιδιώτες/ΟΚΥπΥ)

 

Εγγεγραμμένοι/ Συμβεβλημένοι

Σύνολο

Προσωπικοί Ιατροί για ενήλικες

ΟΚΥπΥ

111

397

Ιδιώτες

286

Παιδίατροι

ΟΚΥπΥ

38

130

Ιδιώτες

92

Ειδικοί Ιατροί

ΟΚΥπΥ

494

833

Ιδιώτες

339

Σύνολο Ιατρών

ΟΚΥπΥ

643

1.360

Ιδιώτες

717

Φαρμακεία

ΟΚΥπΥ

14

519

Ιδιώτες

505

Κλινικά Εργαστήρια

ΟΚΥπΥ

16

136

Ιδιώτες

120

Πίνακας 2 –      Επισκέψεις δικαιούχων σε ιατρούς, συνταγές για φάρμακα και παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελέστηκαν

Επισκέψεις δικαιούχων σε ΠΙ

476.000

Επισκέψεις δικαιούχων σε ΕΙ

233.000

Σύνολο επισκέψεων σε ιατρούς

709.000

Συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν

545.000

Παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις

325.000

Πίνακας 3 – Απαιτήσεις που υποβλήθηκαν

Σύνολο απαιτήσεων που υποβλήθηκαν

1.112.000

Αριθμός απαιτήσεων που έτυχαν περαιτέρω διερεύνησης

34.000

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
410