ΟΑΥ: Προαγωγές και διορισμός


Οι πιο κάτω προάγονται στη μόνιμη θέση Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, από την 1η Νοεμβρίου 2019:

Ανδρέας Παπακωνσταντίνου                                                              ΟΑΥ 15.03.002.01

Ιφιγένεια Καμμίτση                                                                               ΟΑΥ 15.03.002.03

Κωνσταντίνος Παναγίδης                                                                   ΟΑΥ 15.03.002.07

Μάριος Τζιακούρης                                                                             ΟΑΥ 15.03.002.10

Η πιο κάτω διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, από την 1η Νοεμβρίου 2019:

Ιωάννα Κούρτελου                                                                               ΟΑΥ 15.03.003.61Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
312