ΟΑΥ: Δημόοια διαβούλευση για τους περί ΓεΣΥ (Οδοντίατρους) Κανονισμούς 2020.


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Κανονισμών με τίτλο οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020.

Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμών του 2020 είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός:

  • των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας υγείας εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας,
  • της αμοιβής,
  • των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
  • της  διαδικασίας εγγραφής οδοντιάτρων στο ΓεΣΥ,
  • της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό, και
  • της τήρησης αρχείου από οδοντίατρο.

Τα σχέδια των Κανονισμών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, http://www.gesy.org.cy κάτω από τον τίτλο Αρχείο Διαβουλεύσεων.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2020:

  • στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή
  • μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή
  • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
411