ΟΑΥ: Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για πλήρωση 3 θέσεων λειτουργού με προσόντα φαρμακοποιού


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις τρείς (3) κενές θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (με προσόντα φαρμακοποιού), οι οποίες δημοσιεύθηκαν με αρ. γνωστοποίησης 535 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5211, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2019, θα διεξαχθούν το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2020, στο Πανεπιστήμιο Frederick, οδός Γιάννη Φρειδερίκου 7, 1036 Παλλουριώτισσα, στις 9:00 π.μ.

Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από δοκίμιο ειδικού θέματος. Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη:

 1. Απορρόφηση φαρμάκων, εντεροηπατική κυκλοφορία, σύνδεση πρωτεϊνών του αίματος - φαρμάκου, τύποι σύνδεσης και θεραπευτικές εφαρμογές.
 2. Μεταβολισμός των φαρμάκων. Πορεία-εξέλιξη. Φάση Ι και ΙΙ. Αναστολή-ενεργοποίηση του κυτοχρώματος P450.
 3. Οδοί αποβολής-απέκκρισης των φαρμάκων.
 4. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου και φαρμάκου-τροφής. Μηχανισμοί και ενδεικτικά παραδείγματα εφαρ­μογών στη θεραπεία.
 5. Φαρμακοκινητικές παράμετροι, όπως όγκος κατανομής, χρόνος ημιζωής, μέγιστη συγκέντρωση πλάσματος, περιοχή κάτω από την καμπύλη, βιοδιαθεσιμότητα και επίδρασή τους στη βέλτιστη θεραπευτική δράση.
 6. Φαρμακοδυναμικές παράμετροι, όπως αγωνιστές, ανταγωνιστές υποδοχέων, σύνδεση-αλληλεπίδραση με υπο­δοχείς, συνέργεια.
 7. Χρήσεις, μηχανισμοί δράσης, φαρμακοκινητική, κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες και σημαντικές αλληλεπιδράσεις των παρακάτω φαρμακευτικών κατηγοριών:
  Ι Φάρμακα Αυτόνομου και Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
  ΙΙ Φάρμακα παθήσεων καρδιαγγειακού συστήματος.
  ΙΙΙ Φάρμακα αναπνευστικού, γαστρεντερικού, ουροποιητικού συστήματος.
  ΙV Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα και λοιπά αναλγητικά.
  V Αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά και αντιικά. Αντικαρκινικά. Ανοσοκατασταλτικά.
  VI Ψυχοτρόποι παράγοντες.
  VII Φάρμακα παθήσεων ενδοκρινών αδένων.

H συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών διεξαγωγής αυτής, υπολογίζεται στις τρεις (3) ώρες.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν και σε προφορική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αποσταλούν στους υποψηφίους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος στην αίτησή του. Η εν λόγω ενημέρωση θα περιέχει και σχετική επιστολή την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την ταυτότητά τους ώστε να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση.

Όσοι υποψήφιοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2020, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στα τηλέφωνα 22557200 ή 22557193.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
492