Διεύρυνση κριτηρίων συνταγογράφησης των νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων στο ΓΕΣΥ


Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί όπως ενημερώσει τους δικαιούχους ότι τα κριτήρια συνταγογράφησης για τα πιο κάτω φαρμακευτικά προϊόντα έχει διευρυνθεί:

  1. Xarelto
  2. Eliquis
  3. Pradaxa

Ως εκ τούτου, μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων θα μπορεί να λαμβάνει τα πιο πάνω φαρμακευτικά προϊόντα μέσω του ΓεΣΥ. 

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι που επηρεάζονται από την απόφαση αυτή, όπως επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους προκειμένου να ενημερωθούν κατά πόσο πληρούν τα νέα κριτήρια που έχουν τεθεί σε ισχύ από τον Οργανισμό.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1η Ιουλίου 2022
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
522