Απόσπαση μόνιμου Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού στον ΟΚΥΠΥ


Ο κ. Ανδρέας Αλεξάνδρου, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποσπάται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018 από την 1η Μαιου 2019 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

(Π.Φ. 22006)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
331