Στα 150 ευρώ το πρόστιμο όσους παραβαίνουν τα διατάγματα


Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε δύο νόμους με τους οποίους αυξάνονται οι ποινές προς όσους παραβαίνουν τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας που αφορούν την προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία και που δίδει την εξουσία στην αρμόδια αρχή να εκδίδει το εξώδικο πρόστιμο των 150 ευρώ.

Συγκεκριμένα έγινε τροποποίηση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και εισήχθησαν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη έτσι ώστε να αυξηθούν οι χρηματικές ποινές, σε περιπτώσεις που  πρόσωπο ή πρόσωπα διαπράξουν αδίκημα ή αδικήματα κατά παράβαση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και οι ποινές να καταστούν αποτρεπτικές.

Με δεύτερο νόμο εισήχθη διάταξη για επιβολή εξώδικων ρυθμίσεων ύψους 150 Ευρώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και πειθαρχίας με τις πρόνοιες του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Στο σημείωμα που συνοδεύει τον νόμο για την εξώδικη ρύθμιση αναφέρεται ότι αυτή εισάγεται στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων διαχείρισης της κατάστασης που προκύπτει από την πανδημία και θεωρείται αναγκαία η λήψη των παρόντων μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας με την επιβολή εξώδικων ρυθμίσεων για την άσκοπη μετακίνηση των πολιτών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
3043