ΟΚΥπΥ: Αποτελέσματα εξετάσεων για τις 5 κενές θέσεις λειτουργών Πληροφορικής


Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Λειτουργών Πληροφορικής (Υποστήριξης Υποδομής και Δικτύου), οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5256 και αριθμό γνωστοποίησης 105, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώνεται επίσης, ότι στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως Μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού τους.

Ο κατάλογος ΕΔΩ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
271