ΟΚΥπΥ Ακύρωση θέσης Ιατροφυσικού


Η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Ιατροφυσικού, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5339 και αριθμό γνωστοποίησης 226, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2021, ακυρώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί εν ευθέτω χρόνω.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
312