ΟΚΥπΥ: Aιτήσεις για 21 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών


 Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για είκοσι μία (21) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών,  για τον  Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι Ειδικότητες:

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (9 θέσεις -  για τα Νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ)

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (5 θέσεις - για τα Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΟΚΥπΥ)

3. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις, 1 για το Γ.Ν Πάφου και 1 για το Γ.Ν Λεμεσού)

4. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Νοσοκομείο Κυπερούντας)

5. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (1 θέση  για το Γ.Ν. Αμμοχώστου)

6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν Αμμοχώστου)

7. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου)

8. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν Λευκωσίας)

Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη  δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Σε ορισμένα Κέντρα Υγείας απομακρυσμένων περιοχών δίνεται επιπλέον κίνητρο 500 ευρώ το μήνα.

Σημείωση: Το ΔΣ του ΟΚΥΠΥ εξετάζει την θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για Ιατρικούς Λειτουργούς για ορισμένα Κέντρα Υγείας απομακρυσμένων περιοχών. Τα επιπλέον κίνητρα θα δημοσιευθούν, στις ιστοσελίδες του ΟΚΥΠΥ και του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.

Για πληροφορίες ολόκληρης της προκήρυξης και την αίτηση για Διορισμό στον ΟΚΥπΥ, μπορείτε να ανατρέξετε  στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy και ακολούθως, να επιλέξετε Πληροφορίες -> Θέσεις Εργασίας, ή να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα +35722605670 και +35722605734.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Νοεμβρίου 2019.

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
591