ΟΚΥπΥ: Αγορά υπηρεσιών Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών και Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών


Ο ΟΚΥπΥ έχει προκηρύξει διαγωνισμό μέσω του e-procurement με θέμα την αγορά υπηρεσιών Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών και Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών για κάλυψη των αναγκών των Νοσηλευτηρίων για διάρκεια 6 μηνών:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους μέσω του e-procurement στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5632179 μέχρι τις 30/09/2022 και ώρα 10:00π.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


838