Μάριος Παναγίδης: Οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα, δεν επιλύουν αλλά προσθέτουν προβλήματα


Αναμένεται να εξισορροπήσει η αγορά καθώς και οι αμοιβές των ειδικών ιατρών

«Σέβομαι το δικαίωμα της απεργίας, αλλά σε αυτό το στάδιο, θεωρώ ότι τα οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα, δεν επιλύουν αλλά προσθέτουν προβλήματα στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, με τελικό αποδέκτη τον ασθενή, που αυτός είναι η προτεραιότητα μας»

Αυτό ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ Μάριος Παναγίδης. ο οποίος απηύθυνε έκκληση στους κυβερνητικούς Ιατρούς «να αναθεωρήσουν και να συστρατευθούν μαζί μας στην προσπάθεια μας αυτή, αντί να παραταχθούν απέναντι μας, αφού οι προκλήσεις είναι συνεχείς και ο στόχος κοινός»

Το Ygeia-News παραθέτει ολόκληρη την τοποθέτηση του προέδρου του ΟΚΥπΥ: .

Τα δημόσια νοσηλευτήρια προς τα εμπρός

«Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και Εξ αφορμής της ανάληψης των καθηκόντων μου, επικοινωνώ για πρώτη φορά μαζί σας, θέλοντας να σας διαβεβαιώσω για το όραμα και τον στόχο όλων μας για τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα Κέντρα Υγείας. Προσωπική επιδίωξή μου, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, είναι να προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα οδηγήσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια προς τα εμπρός, και να τα καταστήσουν βασικό παράγοντα με ηγετικό ρόλο στα πλαίσια του ΓεΣΥ, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η κοινωνική προσφορά που επιτελούν διαχρονικά, πάντοτε με επίκεντρο τον ασθενή στην Κύπρο.

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Οργανισμός Κρατικός Υπηρεσιών Υγείας αντιμετωπίζει δύο τεράστιες προκλήσεις (ι) το νέο διαφορετικό περιβάλλον στον κλάδο της Υγείας υπό το καθεστώς ΓεΣΥ και (ιι) την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέσω του Οργανισμού.

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ έχει αλλάξει τα δεδομένα στην υγεία, αναβαθμίζοντας σημαντικά την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Η μετάβαση όμως στο νέο καθεστώς, δημιουργεί νέες προκλήσεις τόσο για τον Οργανισμό, ο οποίος καλείται να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες, όσο και στους ιατρούς, ειδικά σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.

Ο ΟΚΥπΥ έχει στελεχωθεί σημαντικά

Όσον αφορά την αυτονόμηση, ήδη ο ΟΚΥπΥ έχει στελεχωθεί σημαντικά και έχει προβεί σε σημαντικές ενέργειες ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταστεί ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος Οργανισμός. Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά, ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 θα είναι υπό τον έλεγχο του Οργανισμού. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, τη διεύθυνση και προσωπικό του Υπουργείου Υγείας καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών για την συνεχή στήριξη που παρέχουν στον Οργανισμό στο στάδιο αυτό.

Οι ενέργειες μας είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες και στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων μας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στο νέο περιβάλλον και να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή για τον Κύπριο ασθενή, τους γιατρούς και τους άλλους χρήστες του συστήματος.

Επενδύσεις σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους €44 εκατομμυρίων

Μέρος των ενεργειών αυτών, αφορά σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και για αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων (στο σύνολο για το 2020 έχει προβλεφθεί δαπάνη συνολικά ύψους €44 εκατομμυρίων για τις επενδύσεις αυτές), στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, πρόσληψη ιατρικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού, παροχή επιπρόσθετης γραμματειακής υποστήριξης στις κλινικές, καθώς επίσης και προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού.

Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής της Α Φάσης του ΓεΣΥ, δόθηκε προτεραιότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με την λειτουργία πολυιατρείων που στελεχώνονται με ιατρικό, νοσηλευτικό και γραμματειακό προσωπικό, την κτιριακή αναβάθμιση, την παραχώρηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, τη βελτίωση του τηλεφωνικού συστήματος, την εισαγωγή ραντεβού, την επέκταση ωρών εργασίας, καθώς και τη λειτουργία Κέντρων Αιμοληψίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με τις ενέργειες αυτές, τα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ, έχουν καταστεί ανταγωνιστικά, κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου και τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια κίνηση επιστροφής πολλών δικαιούχων σε αυτά.

Οι αμοιβές των ειδικών ιατρών

Τώρα βρισκόμαστε περίπου στο μέσο της ενδιάμεσης φάσης του ΓΕΣΥ μέχρι την ένταξη της ενδονοσοκομειακής φροντίδας στο σύστημα την 1η Ιουνίου 2020, καθώς και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και των ειδικών ιατρών τους. Με την έναρξη της 2ης αυτής φάσης, όπου αναμένεται δυνητικά να ενταχθούν σημαντικά περισσότεροι ειδικοί ιατροί στο ΓΕΣΥ, αναμένεται να εξισορροπήσει η αγορά καθώς και οι αμοιβές των ειδικών ιατρών.

Σε συνέχεια της παροχής Σχεδίου Κινήτρων για τους Προσωπικούς Ιατρούς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα και με τη δέσμευση που ανέλαβε, ενέκρινε Σχέδιο Κινήτρων και για τους Ειδικούς Ιατρούς. Για την διαμόρφωση του σχεδίου αυτού, έχουν ληφθεί υπόψη οι αμοιβές των ειδικών ιατρών στον ιδιωτικό τομέα, όπου αυτές αναμένεται να εξισορροπηθούν όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα και με στοιχεία που έχουμε πάρει από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη, τα πλεονεκτήματα των ειδικών ιατρών που εργάζονται στον Οργανισμό, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές, άδειες, ασφάλεια εργασίας, εκπαίδευση και άλλα καθώς και την παροχή εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, υποστήριξης από το σημαντικό και υψηλού επιπέδου δίκτυο γιατρών των διαφορετικών ειδικοτήτων καθώς και νοσηλευτικής και γραμματειακής υποστήριξης, τα οποία για να αποκτηθούν σε ελάχιστο βαθμό στον ιδιωτικό τομέα επιφέρουν μεγάλο κόστος. Παράλληλα, επιθυμώ να τονίσω ότι, για την παροχή των κινήτρων αυτών, λήφθηκαν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και ο προϋπολογισμός του Οργανισμού, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του και με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την προστασία του φορολογούμενου πολίτη.

Επιθυμώ να τονίσω επίσης, ότι το σχέδιο αυτό, είναι ενδιάμεσο και θα ολοκληρωθεί με την εφαρμογή της Β Φάσης του ΓεΣΥ, ώστε να ληφθούν υπόψη και κίνητρα για τους ειδικούς ιατρούς που έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα π.χ. οι χειρουργικές ειδικότητες.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα κίνητρα αυτά είναι επιπλέον των οποιονδήποτε απολαβών που ήδη λαμβάνουν και αφορούν και σε ιατρικές πράξεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν εντός των κανονικών ωρών εργασίας.

Επαναλαμβάνω ότι, το σχέδιο αυτό, είναι ενδιάμεσο και είμαστε ανοικτοί για αλλαγές που δεν ξεφεύγουν από τα όρια που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι απεργίες  

Σέβομαι το δικαίωμα της απεργίας, αλλά σε αυτό το στάδιο, θεωρώ ότι τα οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα, δεν επιλύουν αλλά προσθέτουν προβλήματα στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, με τελικό αποδέκτη τον ασθενή, που αυτός είναι η προτεραιότητα μας. Καλούμε τους Ιατρούς να αναθεωρήσουν και να συστρατευθούν μαζί μας στην προσπάθεια μας αυτή, αντί να παραταχθούν απέναντι μας, αφού οι προκλήσεις είναι συνεχείς και ο στόχος κοινός.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να υπερτονίσω των κοινωνικό ρόλο που επιτελεί ο Οργανισμός, διασφαλίζοντας την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας όπου αυτές δεν προσφέρονται στο πλαίσιο ΓΕΣΥ ή δεν είναι οικονομικά βιώσιμες. Μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, καθώς επίσης και υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες, όπως είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι ασθενείς στις φυλακές κ.ά.

Παντελώς ανυπόστατες

Τέλος, στις όποιες φήμες ή ανησυχίες κυκλοφορούν περί ιδιωτικοποίησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, επιθυμώ να απαντήσω ότι, αυτές είναι παντελώς ανυπόστατες ή και κακόβουλες και τόσο εγώ ο ίδιος, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, με την στήριξη του κράτους στοχεύουμε στην διασφάλιση, τολμώ να πω, και ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Οργανισμού στο νέο περιβάλλον της Υγείας που διαμορφώνεται.

Καταληκτικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και να σας διαβεβαιώσω ότι ο Οργανισμός αυτός θα πάει μπροστά».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
417