Καθοριστική η συμβολή του ΟΚΥπΥ στη διαχείριση της πανδημίας του Covid


Το ποσοστό θνησιμότητας στην Κύπρο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τον ζήλο του προσωπικού του Οργανισμού

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υγείας και θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας στην Κύπρο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας, έχοντας να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο Οργανισμός κλήθηκε να αναπροσαρμόσει τις υφιστάμενες υποδομές του, ανέπτυξε πέραν των 300 κλινών σε κοινούς θαλάμους COVID και δημιούργησε νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Προχώρησε, επίσης, στην αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και στην πρόσληψη ακόμη 270 νοσηλευτών, ενώ ανέλαβε κι εξ’ ολοκλήρου την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας για ασθενείς με COVID-19, ενισχύοντας έτσι την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω δράσεων, καθώς άλλων πολλών ενεργειών του Οργανισμού, το ποσοστό θνησιμότητας στην Κύπρο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (γύρω στο 0,5%), γεγονός που την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά ως προς την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
220