Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Υπηρεσίας Ασθενοφόρων


Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ), ανακοινώνει την πρόθεση του να προβεί σε αγορά υπηρεσιών για διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση τραυματία (PHTLS), στην διαφορική διάγνωση, προσέγγιση, και διαχείριση, παθολογικών επειγόντων περιστατικών (AMLS), στην Εξειδικευμένη Υποστήριξης Ζωής (Advanced Life Support - ALS), στην Υποστήριξη Άμεσης Ζωής (Immediate Life Support - ILS) και στην Υποστήριξη Νεογνικής Ζωής (Neonatal Life Support - NLS).

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
195