Απόσπαση μόνιμων Τηλεφωνητών Α' στον ΟΚΥΠΥ


Οι πιο κάτω μόνιμοι Τηλεφωνητές Α', Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποσπώνται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, από την 1η Μαιου 2019 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

2021:

 

Χρυστάλλα Γεωργίου

(Π.Φ. 24087)

Στελλάκης Αλεξάνδρου

(Π.Φ. 24195)

Μάριος Επαμεινώντα

(Π.Φ. 24222)

Αντώνης Γ. Πηχίδης

(Π.Φ. 25373)

Χριστάκης Φελλά

(Π.Φ. 25374)

Μαρία Αλεξάνδρου

(Π.Φ. 25376)

Πόλυς Πολυκάρπου

(Π.Φ. 25382)

Αριθμός 35

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
397