Οι Επαγγελματίες Υγείας έχουν επιστημονική κατάρτιση και τεχνική κατάρτιση, λέει ο Κλάδος τους


Ο Κλάδος τεχνολόγων ακτινολόγων, φυσιοθεραπευτών, τεχνολόγων ακτινοθεραπείας, εργοθεραπευτών και πυρηνικής ιατρικής σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι οι Επαγγελματίες Υγείας (Allied Health Professions όπως αναφέρονται σε σύγχρονες κοινωνίες) έχουν την επιστημονική κατάρτιση και την τεχνική κατάρτιση , έχοντας επενδύσει σε ακαδημαϊκή και Δια Βίου μάθηση και κερδίσει παγκόσμια επαγγελματική αυτονομία και ακεραιότητα, και ως επιστήμονες με τεκμηριωμένες γνώσεις και πρακτικές εργάζονται και θα πρέπει να εργάζονται ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας των κλινικών/Τμημάτων σε πνεύμα Αμοιβαίου Σεβασμού με κύριο γνώμονα τη βέλτιστη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας έχοντας ως επίκεντρο τον ασθενή.

Ο Κλάδος απαντά σε πρόσφατες δηλώσεις που αφορούν τα Οργανογράμματα των Αυτόνομων Οργανισμών ότι «οι τρεις υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι ιεραρχικά ισότιμες» και πως « οι παρακλινικές ειδικότητες που είναι ενταγμένες σε Κλινική/Τμήμα επίσης θα πρέπει να υπάγονται στην ιατρική», καθώς επίσης και « οι προιστάμενοι νοσηλευτικοί λειτουργοί και ανώτεροι λειτουργοί νοσοκομειακού εργαστηρίου, ανώτερος τεχνολόγος ακτινολόγος, ανώτερος φυσιοθεραπευτής , ανώτερος ιατροφυσικός, ανώτερος διαιτολόγος, ανώτεροι και πρώτοι φαρμακοποιοί δεν είναι δυνατόν να κατέχουν ψηλότερες κλίμακες από τους γιατρούς». Ζητεί ανασκευή των δηλώσεων, οι οποίες όπως σημειώνεται το μόνο που προσφέρουν είναι αναταραχή κλίματος.


Οι κλάδοι μας, σημειώνεται, έχοντας ακαδημαϊκά κριτήρια αποτελείται από μέλη που κατέχουν πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση αναβαθμίζοντας το επάγγελμα - υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια ρύθμισης των επαγγελμάτων μας, δεοντολογία, μητρώο εγγραφής καθώς και ιεραρχία, διοίκηση, παράγοντες που τα καθιστούν αυτόνομα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
351