Ογκολογικό Τρ. Κύπρου: Κανένας ασθενής δεν βρίσκεται σε λίστα αναμονής για ακτινοθεραπεία


Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου σημερινή του ανακοίνωση τονίζει ότι κανένας ασθενής δεν βρίσκεται σε λίστα αναμονής για ακτινοθεραπεία, προσθέτοντας ότι τα όποια περιστατικά έχρηζαν ακτινοθεραπείας και δεν την έλαβαν, δεν είχαν παραπεμφθεί στο Κέντρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με αφορμή νέες δηλώσεις ότι εκατοντάδες άτομα δεν τυγχάνουν ακτινοθεραπείας παρά το γεγονός ότι αυτή ενδείκνυται, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου διαβεβαιώνει ότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι παραπέμπονται στο Κέντρο και χρήζουν ακτινοθεραπείας, υποβάλλονται στη θεραπεία εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων και μάλιστα χωρίς λίστα αναμονής.

Το Ογκολογικό Κέντρο εισηγείται όπως όλα τα περιστατικά με διάγνωση καρκίνου παραπέμπονται σε ογκολογικό συμβούλιο, το οποίο να αποφασίζει και να καταγράφει τη θεραπευτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί, συμπεριλαμβανομένης και της ένδειξης για ακτινοθεραπεία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
209