Ογκολογικό Κέντρο Τράπ. Κύπρου: Για 20 χρόνια η αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του καρκίνου


Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου η 4η Φεβρουαρίου

Διανύοντας ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας και προσφοράς, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, έχει εδραιωθεί στη συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας, ως η αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση του καρκίνου και στη στήριξη των ασθενών μέσα από πολυθεματικές ομάδες ιατρών και άλλων επιστημόνων. Η ένταξη του Κέντρου στο Γενικό Σχέδιο Υγείας συνάδει απόλυτα με τις αξίες και τις αρχές που το διέπουν, με πρώτο μέλημα τον ασθενή και την ισότιμη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με βάση πάντα τις ανάγκες των ασθενών, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες και την κοινωνική τους τάξη, ή άλλους συναφείς παράγοντες.

Βασικοί πυλώνες στην επιτυχημένη πορεία του Κέντρου είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επιστημόνων του αλλά και η τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού του. Κατά τη διάρκεια του 2019 τέθηκαν σε κλινική λειτουργία οι δύο νέοι γραμμικοί επιταχυντές, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2020 προγραμματίζεται να παραδοθεί για κλινικές εφαρμογές και ο τρίτος γραμμικός επιταχυντής. Οι γραμμικοί αυτοί επιταχυντές είναι οι πλέον σύγχρονοι διεθνώς και επιτρέπουν στην εφαρμογή νέων τεχνικών, όπως η στερεοταξία, η οποία εφαρμόζεται στο Κέντρο από το 2019.

Πολύ βασικό συστατικό της επιτυχημένης πορείας του Κέντρου είναι ότι στο Κέντρο λειτουργούν Πολυθεματικές Ομάδες για τα περισσότερα κακοήθη νοσήματα με τη συμμετοχή παθολόγων ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών ογκολόγων, χειρουργών, πλαστικών χειρουργών, ιστοπαθολόγων και ακτινολόγων. Οι αποφάσεις καταγράφονται και αποφασίζεται το βέλτιστο θεραπευτικό πλάνο για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, του οποίου τού ανακοινώνεται από τον θεράποντα ιατρό του. Οι Πολυθεματικές Ομάδες βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ειδικών ιατρών μειώνοντας παράλληλα την ταλαιπωρία και το άγχος του ασθενή. Μέσα από τις πολυθεματικές ομάδες, προσφέρεται εξατομικευμένη θεραπεία στον κάθε ασθενή με καρκίνο, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές

Το ιατρικό και άλλο επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου συμμετέχει ανελλιπώς σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια, προκειμένου να ενημερώνονται για τα τελευταία δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Στη σκληρή δουλειά των ανθρώπων του Κέντρου, η οποία όπως υπέδειξε διέπεται από αγάπη και στοργή για όλους τους πάσχοντες, στάθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου, Πάνος Εργατούδης: «Η Πολιτεία και η Τράπεζα Κύπρου μάς έχουν εμπιστευτεί με την αποστολή της αντιμετώπισης του καρκίνου. Το εξαιρετικό έργο το οποίο προσφέρει το Κέντρο έχει συμμάχους ιατρούς και άλλους επιστήμονες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και συνδέσμους ασθενών, έτσι ώστε να υπάρχει ολιστική αντιμετώπιση της ασθένειας. Αντλούμε συνεχώς δύναμη από τους ασθενείς μας και τους οικείους τους και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουμε προς αυτούς, για να αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιωνόμαστε συνεχώς, επιδιώκοντας την αριστεία».  

Το Κέντρο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική και στον τομέα της έρευνας για την καταπολέμηση του καρκίνου και έχει συνάψει μνημόνιο συναντίληψης με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη και των τριών οργανισμών στη βασική έρευνα για τον καρκίνο.

Οι ασθενείς του Κέντρου έχουν την ευχέρεια να συμμετέχουν σε κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα θεραπείας και όπως έχει δείξει η διεθνής βιβλιογραφία -πέρα από τη συμβολή τους στην πρόοδο της θεραπείας του καρκίνου- η κλινική κατάσταση τους παρουσιάζει καλύτερη έκβαση.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου κατέχει διαπίστευση από το 2007 για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του από τον διαπιστευμένο ευρωπαϊκό οργανισμό CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems) σύμφωνα με τα εξειδικευμένα πρότυπα για οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης που εκδίδει ο οργανισμός καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Ο εξωτερικός έλεγχος του Κέντρου σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα του οργανισμού CHKS διεξάγεται ανά τριετία καθώς παράλληλα πραγματοποιείται και ετήσια εξωτερική επιθεώρηση για συνεχή έλεγχο του επιπέδου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα. Υπογράφτηκε νέα σύμβαση με τον οργανισμό και η επόμενη επιθεώρηση του Κέντρου έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο 2019.

Όλα αυτά τα χρόνια η κουλτούρα και η φιλοσοφία του Κέντρου εκτός από επιστημονική παραμένει και ανθρωποκεντρική. Εστιάζεται στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών αλλά και στη στήριξη των οικογενειών τους. Όλο το προσωπικό του  Ογκολογικού Κέντρου θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα για την παροχή υψηλών προδιαγραφών ιατρικής φροντίδας και στήριξης και θα συστρατεύεται -ως πρωτεργάτης στη μάχη κατά του καρκίνου- σε κάθε προσπάθεια πρόληψης, αντιμετώπισης και εξάλειψής του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2271