ΟΑΥ: Στις 23 Ιουνίου η εξέταση για πλήρωση 9 θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Προσωπικού


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις εννέα (9) κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι οποίες δημοσιευθήκαν με αρ. γνωστοποίησης 977 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5159, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2018, θα διεξαχθούν την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία (οδός Θράκης 17, 2112 Λευκωσία), η ώρα 11 π.μ., στην αίθουσα Ζήνων ο Κιτιεύς.

Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί με τη χρήση τεστ ικανοτήτων (Ability Tests) των οποίων οι ερωτήσεις είναι σταθμισμένες και αποτελείται από τα ακόλουθα:

  1. Λεκτική εξέταση πολλαπλής επιλογής στα Ελληνικά, στην οποία θα εξετάζεται η αντίληψη και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων, η ικανότητα κατανόησης κειμένου και η ορθογραφία (βαρύτητα 35%).
  2. Λεκτική εξέταση πολλαπλής επιλογής στα Αγγλικά, στην οποία θα εξετάζεται η αντίληψη και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και η ικανότητα κατανόησης κειμένου (βαρύτητα 35%).
  3. Αριθμητική εξέταση πολλαπλής επιλογής στην οποία θα εξετάζεται, η αντίληψη, η επεξεργασία και ο έλεγχος αριθμητικών δεδομένων καθώς και η ικανότητα υπολογισμών (βαρύτητα 30%).

H συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου και των διαδικασιών διεξαγωγής αυτής, υπολογίζεται στις τρεις (3) ώρες.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθούν και σε προφορική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αποσταλούν στους υποψηφίους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος στην αίτησή του. Η εν λόγω ενημέρωση θα περιέχει και σχετική επιστολή, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την ταυτότητά τους ώστε να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση. Όσοι υποψήφιοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2019, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στο τηλέφωνο 22557200.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
168