ΟΑΥ: Διευκρινίσεις αναφορικά με θέματα που προέκυψαν κατά την εγγραφή των δικαιούχων στο ΓεΣΥ


O Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί όπως ενημερώσει το κοινό για θέματα που προέκυψαν κατά την εγγραφή των δικαιούχων στο ΓεΣΥ και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τα θέματα που προέκυψαν αφορόυν στις πιο κάτω κατηγορίες:

1. Κάτοχοι παλαιών Κυπριακών Ταυτότητων

‘Εχει παρατηρηθεί ότι κάτοχοι παλαιών ταυτοτήτων όπου το όνομά τους αναγράφεται μόνο στα Ελληνικά ή/και που δεν έχουν ημερομηνία λήξης, δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ. Στις περιπτώσεις αυτές, το κοινό καλείται όπως δοκιμάζει να υποβάλει στο σύστημα πληροφορικής το όνομα του στα Αγγλικά (λατινικούς χαρακτήρες). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εγγραφή, το κοινό καλείται να αποτείνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή τα Γραφεία Επαρχιακής Διοίκησης για ενημέρωση ως προς τον τρόπο γραφής του ονόματός τους στα Αγγλικά ή/και επικαιροποίηση των στοιχείων τους στα Αγγλικά (λατινικούς χαρακτήρες), ή έκδοση νέας ταυτότητας.

2. Μη Κύπριοι πολίτες που κατέχουν έγγραφο ΜEU1 ή MEU3

Φαίνεται ότι σε μερικές περιπτώσεις μη Κύπριων πολιτών που εμπίπτουν στις κατηγορίες MEU1 ή MEU 3 δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ.

O ΟΑΥ είναι σε επικοινωνία με τα τμήματα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών από όπου τροφοδοτείται με τα σχετικά δεδομένα για επίλυση του θέματος και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση/οδηγίες προς το κοινό εντός των επόμενων ημερών.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις προσώπων τα οποία κατέχουν τα πιο πάνω έγγραφα και εργάζονται, και δεν κατέστει δυνατή η εγγραφή τους στο σύστημα του ΓεΣΥ, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο αριθμός Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC) είναι καταχωρημένος στο σύστημα μηχανογράφησης των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τον σκοπό αυτό το κοινό μπορεί να αποτείνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή απευθείας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Κάτοχοι Κυπριακής Ταυτότητας χωρίς Κυπριακή Υπηκοότητα

Πληροφορούνται οι κάτοχοι Κυπριακής Ταυτότητας χωρίς Κυπριακή Υπηκοότητα ότι για να εγγραφούν στο ΓεΣΥ θα πρέπει είτε να λάβουν Κυπριακή Υπηκοότητα είτε να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής τύπου MEU1, MEU3 κ.ο.κ. από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Σημαντική διευκρίνηση

Καλούνται τα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να εγγραφούν ως εργαζόμενοι ή ως μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, παρόλο που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, όπως μην προβαίνουν σε εγγραφή επιλέγοντας άλλη κατηγορία δικαιούχου στην οποία δεν ανήκουν π.χ. ως κάτοχοι εγγράφου S1 ή ως μέλη οικογένειας δικαιούχου, αφού αυτό θα προκαλέσει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το κοινό καλείται να αποτείνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλ. 17000 (δωρεάν κλήση) ή στο [email protected] για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

4. Διευθύνσεις οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα του ΓεΣΥ

Ενημερώνεται το κοινό ότι το θέμα με την μη αναγνώριση από το σύστημα του ΓεΣΥ συγκεκριμένων ταχυδρομικών κωδικών έχει διορθωθεί. Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι όπως δοκιμάσουν εκ νέου να υποβάλουν αίτημα εγγραφής τουςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
50