Ο τελικός πίνακας υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Επισκέπτη/Επισκέπτρια Υγείας


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2014:

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), τον τελικό πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) με εξειδίκευση Επισκέπτη/Επισκέπτρια Υγείας ή στην Κοινοτική Νοσηλευτική Υπουργείου Υγείας-Διοίκηση για τα έτη 2015-2016.

Διαβάστε στο πιο κάτω έγγραφο τον τελικό πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες σε Νοσηλευτικούς Λειτουργούς με εξειδίκευση Επισκέπτη/Επισκέπτρια Υγείας ή στην Κοινοτική Νοσηλευτική
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
146