Τερματισμός διορισμού


Ο επί δοκιμασία διορισμός του κ. Λοιζου Λοιζου, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτή, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας (προηγουμένως καλούμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας), από την 1η Ιουλίου 2016, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4958 (γνωστοποίηση αρ. 482 και ημερομηνία 26 Αυγούστου 2016), τερματίστηκε από τις 8 Οκτωβρίου 2019, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 38 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
384