Ενημέρωση Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου


Το ΣΝΜ Κύπρου ενημερώνει τους Νοσηλευτές και Μαίες για τα ακόλουθα:

1.   Η καταβολή των τελών προς το ΣΝΜ μπορεί να γίνεται μέσω της JCC Smart.

2.   Το ΣΝΜ, σεβόμενο την ιδιωτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται και συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας 125(Ι)/2018, για τον λόγο αυτό:

Τα πιστοποιητικά Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (ΑΑΕ) παραδίδονται μέσω εταιρείας courier με έξοδα του ΣΝΜ και κατόπιν ενημέρωσης μέσω προσωπικού μηνύματος.

3.   Υπενθυμίζεται η ανάγκη έγκαιρης προσκόμισης των αιτημάτων ανανέωσης, τουλάχιστον 3-4 μήνες πριν τη λήξη της ΑΑΕ.

Διευκρινίζεται ότι, η έγκαιρη ανανέωση της ΑΑΕ, αποτελεί  προσωπική ευθύνη.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων ΚΔΠ 34/2012 και του Άρθρου 7 (1) (α) του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου 214 /1988 – 2020, η άσκηση

Νοσηλευτικής και Μαιευτικής χωρίς Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (ΑΑΕ) σε ισχύ αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
8035