Αποσπάσεις - 9 Ιουλίου 2021


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, της έκδοσης της 9ης Ιουλίου 2021:

Η κ. Μαρία Γεωργίου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από τις 18 Ιουνίου 2021 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2024.

Η κ. Ελίζα Μαρκίδου, μόνιμος Ανώτερος Διαιτολόγος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, για μια μέρα την εβδομάδα, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2022.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Η απόσπαση της κ. Μαρίας Γεωργίου, μόνιμου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Νόμων του 2017 και 2018, τερματίζεται από τις 18 Ιουνίου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
10373