Ανανέωση δράσης παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών στις δομές μεταναστών σε Κοφίνου και Μεννόγεια


Το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στην ανανέωση της Δράσης Παροχής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου και στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και είχε ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Δράσης που συνεχίζεται για ακόμη ένα έτος, παρέχονται υπηρεσίες από νοσηλευτικό προσωπικό με στόχο: 

  • την πρόσβαση των ατόμων, τα οποία πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας, σε ποιοτικές υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας σε τακτική βάση,
  • την ενίσχυση των προσπαθειών του κράτους για προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, και
  • τη διαφύλαξη του δικαιώματος της ίσης πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας για τα άτομα της ομάδας στόχου.

Οι φιλοξενούμενοι/κρατούμενοι στους πιο πάνω χώρους έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσηλευτικές υπηρεσίες. Οι νοσηλευτές στα Ιατρεία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου και του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια (ΧΩΚΑΜ),  εκτελούν καθήκοντα με στόχο την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, όπως και την άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση τους με άλλες Υπηρεσίες Υγείας.

Επισυνάπτεται σχετική αφίσα σε ελληνικά και αγγλικά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
3883