Αιτήσεις Συμμετοχής Νοσηλευτών ιδιωτ. τομέα στο Πρόγραμμα Φροντίδα Ατόμων με Ρευματικές Παθήσεις


Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προγραμματίζουν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτικούς λειτουργούς που στελεχώνουν τμήματα/δομές που διαχειρίζονται οξέα και χρόνια περιστατικά ρευματικών παθήσεων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και 3 νοσηλευτικοί λειτουργοί που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Χώρος διεξανωνής

  • Η θεωρητική εκπαίδευση θα διεξάγεται κυρίως σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ζωής και Υγείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
  • Περιορισμένος αριθμός ημερών θεωρίας θα διεξάγονται στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ), Λευκωσία.

Θεωρητική Εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Μαρτίου 2021, κάθε Πέμπτη, από τις 08:00 - 13:30 (εκτός αργιών και εκτός της περιόδου των Χριστουγέννων, 23 Δεκεμβρίου 2020 - 6 Ιανουαρίου 2021).

Κλινική Εκπαίδευση

Παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθεί περίοδος κλινικής εκπαίδευσης, 1 - 2 φορές την εβδομάδα, από τις 07:30 - 13:30, ως εξής:

  • 8 ημέρες - Ιατρεία Ρευματολογίας Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.
  • 3 ημέρες - Τμήματα Ημερήσιας Φροντίδας Δημοσίων Νοσηλευτηρίων (προετοιμασία και χορήγηση βιολογικών και βιο- ομοειδών παραγόντων).

Η κλινική εκπαίδευση θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 - Μαΐου 2021 (εκτός αργιών και εκτός της περιόδου των Χριστουγέννων, 23 Δεκεμβρίου 2020 - 6 Ιανουαρίου 2021).

Κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν για την επίτευξη συγκεκριμένων κλινικών/εκπαιδευτικών στόχων.

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων

  1. Να εργάζεται σε τμήματα/δομές που διαχειρίζονται οξέα και χρόνια περιστατικά ρευματικών παθήσεων.
  2. Τριετή τουλάχιστον κλινική νοσηλευτική εμπειρία.
  3. Προσωπικό ενδιαφέρον και επιθυμία για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  4. Ευσυνειδησία, συνέπεια και ζήλο για το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) πρέπει να παραδοθούν στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Μέγιστος αριθμός αιτήσεων από κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο είναι 2.

Κόστος συμμετοχής για νοσηλευτικούς λειτουργούς ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στα €234.6

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τους κανονισμούς για συμμετοχή ιδιωτών νοσηλευτών/τριών σε προγράμματα του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και στο τηλέφωνο 22603039 - Μαρία Μασιήνη [email protected]

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
842