Αιτήσεις Συμμετοχής Νοσηλευτών Ιδιωτ. Τομέα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νεφρολογικής Νοσηλευτικής


Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προγραμματίζει τον προσεχή Οκτώβριο, την έναρξη του προγράμματος Ειδικότητας Νεφρολογικής Νοσηλευτικής. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και δύο Νοσηλευτές από τον ιδιωτικό τομέα, που εργάζονται σε συναφή τμήματα.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2020 και είναι διάρκειας ενός έτους. Οι συμμετέχοντες θα προσέρχονται 2 φορές τη βδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, είτε για θεωρητικό μάθημα είτε για κλινική άσκηση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Τις πιο κάτω περιόδους δεν θα πραγματοποιείται θεωρητική ή κλινική εκπαίδευση

  • 2 βδομάδες διακοπές Χριστουγέννων
  • 2 βδομάδες διακοπές Πάσχα
  • Καλοκαιρινές διακοπές (Ιούλιο-Αύγουστο)
  • Δημόσιες αργίες

Χώρος διεξαγωγής θεωρητικής εκπαίδευσης: Σιακόλειον Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (δίπλα από το Γ.Ν.Λευκωσίας) από τις 8:00 μέχρι τις 13:30

Κριτήρια επιλογής:

  1. Να εργάζονται σε νεφρολογικό τμήμα ή αιμοκάθαρση
  2. Προσωπικό ενδιαφέρον και επιθυμία για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  3. Ευσυνειδησία, συνέπεια και ζήλο για το Νοσηλευτικό Επάγγελμα Αιτήσεις

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο) πρέπει να απευθύνονται με καλυπτική επιστολή στο Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και να φτάσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Μέγιστος αριθμός αιτήσεων από κάθε Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο είναι 2.

Κόστος συμμετοχής για ιδιώτες νοσηλευτές

€ 477.2

Περισσότερες πληροφορίες, στους κανονισμούς για συμμετοχή ιδιωτών νοσηλευτών σε προγράμματα του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών που επισυνάπτονται και στο τηλ. 22603061 - Ειρήνη Παναγιώτου

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
234