Αφυπηρετήσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 10 Σεπτεμβρίου 2021:

Η κ. Ελένη Λεωνίδου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η κ. Ελένη Θέμη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
8660