Αφυπηρετήσεις Νοσηλευτών


 Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της έκδοσης της Παρασκευής 16 Αυγούστου 2018:

*Η κ. Γιωργούλλα Νεάρχου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Αυγούστου 2019. (Π.Φ.22613)

*Ο κ. Χριστάκης Σάββα, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Αυγούστου 2019.  (Π.Φ. 22639)

*Η κ. Ελευθερία Ιωάννου-Παπαγεωργίου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Αυγούστου 2019. (Π.Φ. 22669)

*Η κ. Στέλλα Γιαννάκη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 15 Ιουλίου 2019.  (Π.Φ. 22865)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
506