Αφυπηρετήσεις από τη δημόσια υπηρεσία


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

 *Η κ. Χαρίκλεια Χριστοδούλου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 7 Οκτωβρίου 2019.

*Η κ. Χρυστάλλα Χριστοδούλου-Τόφα, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2020.

*Η κ. Μαρία Πίττα, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ψυχιατρικής), Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 3 Ιανουαρίου 2020.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
350