Αφυπηρετήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσία-Υπουργείο Υγείας


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020:

*Η κ. Γιωργούλλα Γιαλλούρη, μόνιμη Πρώτη Νοσηλεύτρια, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 2 Δεκεμβρίου 2019. (Π.Φ. 25013)

*Η κ. Μαίρη Σκούλλου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 31 Δεκεμβρίου 2019. (Π.Φ. 22890)

*Η κ. Ρεβέκκα Γιασεμίδου-Φινοπούλου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2020. (Π.Φ. 23560)

*Η κ. Μαρία Παπαδοπούλου-Χαραλάμπους, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Καρδιολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 18 Ιουλίου 2019.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
422