1η διδικτυακή εκπαίδευση για πρόληψη εξάπλωσης της covid-19 στους χώρους φηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες


Με μεγάλη επιτυχία έχει ολοκληρωθεί η πρώτη διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα: «Πρόληψη εξάπλωσης της covid-19 στους χώρους φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες».  Η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προς τους λειτουργούς που εργάζονται σε δημόσιες, κοινοτικές και ιδιωτικές στέγες ευγηρίας/φροντίδας ατόμων με αναπηρίες. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν πέραν των 50 ατόμων από 20 στέγες Παγκύπρια.

Θα ακολουθήσουν ακόμα τρείς διαδικτυακές εκπαιδεύσεις κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες: 23/2/2021, 3/3/2021, 11/3/2021 από τις 10:00 – 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο έχει διαχυθεί στους προϊστάμενους όλων των στεγών/ιδρυμάτων/κατοικιών και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας την ημερομηνία προτίμησης τους.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ο σύνδεσμος που θα ακολουθήσουν μέσω της πλατφόρμας webex καθώς επίσης και οι ανάλογες πληροφορίες σύνδεσης. Θα απονεμηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όσους παρακαθήσουν σε σύντομη, διαδικτυακή γραπτή αξιολόγηση (προαιρετικά). Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ Μελανή Χαραλάμπους:22603053

Kα Ειρήνη Παναγιώτου:22603061

Kα Μαρία Μασιήνη:22603039
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
654