Νέο ακαδημαϊκό προσωπικό για την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου


Με έντονους ρυθμούς προχωράει η διαδικασία για την επιλογή των 5 μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που θα ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και για την εκλογή του Κοσμήτορά της. Για τις εν λόγω θέσεις έχουν υποβληθεί πέραν των εκατό αιτήσεων από Ελλάδα, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και άλλες χώρες. «Πολλές από τις αιτήσεις είναι εξαιρετικές και αυτό αποτελεί μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνη για την Ιατρική Σχολή» ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι στην επόμενη προκήρυξη θέσεων θα υποβληθεί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός ποιοτικών αιτήσεων, «με την προϋπόθεση ότι θα ξεκαθαρίσει η «θέση» των καθηγητών στα κρατικά νοσηλευτήρια».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται να προκηρύξει σύντομα άλλες επτά (7) θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες, ενώ έχει ζητήσει από την Πολιτεία έγκριση για εννέα (9) ακόμη θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της Ιατρικής Σχολής με είκοσι δύο (22) νέα μέλη ΔΕΠ, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην άρτια λειτουργία της Σχολής, η οποία στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και με στόχο την εκπόνηση διεθνούς εμβέλειας ερευνητικού έργου, καθώς και την υψηλού επιπέδου διδασκαλία, προσελκύει εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό και ιατρικό προσωπικό.

H Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να εκπαιδεύσει άριστους ιατρούς, οι οποίοι θα συμβάλουν ουσιαστικά στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Αποστολή της είναι να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές εμπειρίες μάθησης και διδασκαλίας υψηλού επιπέδου, σε ένα περιβάλλον συνεχών πνευματικών προκλήσεων, να διεξάγει καινοτόμο έρευνα η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ιατρική πρακτική και να προάγει την παρεχόμενη φροντίδα υγείας, βελτιώνοντας παράλληλα την έκβαση των ασθενών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
602