Νέες τεχνικές ακτινοβολίας εγκεφαλικών όγκων στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου


Τι δηλώνει στο «Ygeia-News» η Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος Δρ Mαριλένα Θεοδώρου

Νέες τεχνικές ακτινοβολίας με στόχο την ακτινοβόληση του στόχου-όγκου και ταυτόχρονα τη χορήγηση μειωμένης δόσης στα υγιή όργανα, είναι δυνατόν να διεξάγονται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Αυτό δήλωσε στο «Ygeia-News» η Δρ. Mαριλένα Θεοδώρου Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος.

Όπως επισημαίνει η γιατρός, η θεραπευτική αντιμετώπιση των εγκεφαλικών όγκων, τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι εξατομικευμένη, δηλαδή διαφορετική για κάθε ασθενή, ανάλογα με το είδος του όγκου, αλλά και την ανατομική του θέση. Τονίζει δε ότι η ακτινοβολία σε εγκεφαλικούς όγκους τόσο καλοήθεις όσο και κακοήθεις αλλά και σε εγκεφαλικές μεταστάσεις, ειδικά σε περιπτώσεις με μικρό αριθμό μεταστάσεων, αποτελεί την κύρια ή και μοναδική θεραπεία επειδή οι όγκοι είναι σε τέτοια ανατομική θέση όπου τις περισσότερες φορές το χειρουργείο δεν είναι πάντα εφικτό.

Όσον αφορά τις δυνατότητες του Ογκολογικού στις συγκεκριμένες τεχνικές, η Δρ. Θεοδώρου σημειώνει το γεγονός ότι με την εξέλιξη της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και τη χρησιμοποίηση των γραμμικών επιταχυντών νέας γενεάς με ενσωματωμένο αξονικό, τους οποίους διαθέτει το Ογκολογικό Κέντρο από το 2009, είναι δυνατό να διεξάγονται νέες τεχνικές ακτινοβολίας με στόχο την ακτινοβόληση του στόχου-όγκου και ταυτόχρονα τη χορήγηση μειωμένης δόσης στα υγιή όργανα.

«Αυτό –προσθέτει – είναι σημαντικό για τον εγκέφαλο, γιατί λόγω της ανατομικής θέσης του όγκου αν ακτινοβοληθούν με ψηλή δόση τα γύρω υγιή όργανα, τότε υπάρχει ψηλό ποσοστό πρόκλησης μόνιμης βλάβης. Ο σχεδιασμός γίνεται με μεγάλη ακρίβεια στα εξειδικευμένα συστήματα σχεδιασμού ακτινοβολίας με ενσωμάτωση ταυτόχρονα και της μαγνητικής τομογραφίας. Ο στόχος καθορίζεται και σχεδιάζεται και στις δύο απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική και μαγνητική τομογραφία), καθορίζεται η απόσταση ασφαλείας γύρω από τον όγκο και παράλληλα σχεδιάζονται τα υγιή όργανα. Οι ιατροφυσικοί ετοιμάζουν το πλάνο θεραπείας. Τις περισσότερες φορές ετοιμάζονται πολλά πλάνα (8-9) για να επιλεγεί το καλύτερο για τον ασθενή. Το κριτήριο της επιλογής του πλάνου είναι η καλύτερη δοσολογική κάλυψη του στόχου-όγκου και παράλληλα η μειωμένη δόση στα γύρω υγιή όργανα». Και κατέληξε η γιατρός: Με τους γραμμικούς επιταχυντές νέας γενεάς στο Ογκολογικό Κέντρο και την εξειδικευμένη ομάδα των ιατροφυσικών και των τεχνολόγων ακτινοθεραπείας διενεργούνται μοντέρνες τεχνικές ακτινοβολίας, σύμ- φωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Το επόμενο βήμα είναι η Στερεοτακτική και Ακτινοχειρουργική.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1160