Μνημόνιο Συναντίληψης ΣΦΕΚ-ΟΑΥ για την ένταξη των φαρμάκων στο ΓεΣΥ.


Μετά από πολύμηνες, εντατικές και επίπονες προσπάθειες με στόχο την ανάγκη για εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας και στην Κύπρο αλλά και το συμφέρον των Κυπρίων πολιτών, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιριών (ΣΦΕΚ) υπέγραψε χθες με το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΑΥ, Μνημόνιο Συναντίληψης για την ένταξη των φαρμάκων στο ΓεΣΥ.

Το Μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη σε συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού Υγείας, αφορά σε συμφωνία για τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), και αντικείμενο του είναι α) το ύψος των εκπτώσεων και της συμμετοχής της φαρμακοβιομηχανίας σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ και β) οι κατηγορίες των φαρμάκων για σκοπούς εκπτώσεων.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΚ Αυγουστίνος Ποταμίτης σημείωσε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί ένδειξη της έντονης επιθυμίας του Συνδέσμου αλλά και της καλής θέλησης του για εφαρμογή του ΓεΣΥ η οποία εκφράζεται με κάθε τρόπο εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια.

«Ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τόνισε, καθώς και κάποιοι προβληματισμοί μας, ελπίζουμε ότι θα ξεπερασθούν σύντομα ενώ όπως ελέχθη από τον Υπουργό Υγείας στόχος είναι η ένταξη όλων των φαρμάκων στο ΓεΣΥ εντός ενός μηνός περίπου».

Με βάση το Μνημόνιο, τα φαρμακευτικά προϊόντα διαχωρίζονται, για σκοπούς εκπτώσεων, σε τρείς κατηγορίες:

*Generic/Off Patent: Η κατηγορία περιλαμβάνει πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία έχει λήξει το καθεστώς προστασίας τους και τα γενόσημά τους.

*Me – Too: Η κατηγορία περιλαμβάνει πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) για τα οποία υπάρχουν ανταλλάξιμα (φαρμακευτικά προϊόντα) για την ίδια ένδειξη ή γενόσημα/Off patent για τα οποία υπάρχουν ανταλλάξιμα αλλά όχι με την ίδια ουσία.

*IΝΝ Sole (καινοτόμα): Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες και θεωρούνται μοναδικά. Η κατηγορία περιλαμβάνει καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία υφίσταται προστασία από έγκυρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, φάρμακα με καθεστώς έγκρισης «ορφανού» φαρμάκου, βιολογικά φάρμακα και βιοϊσοδύναμα ή/και άλλα μοναδικά φαρμακευτικά προϊόντα που δεν κατηγοριοποιήθηκαν στις πιο πάνω κατηγορίες.

Για τον προϋπολογισμό της περιόδου Ιουνίου /2019- Μαίου 2020, με βάση το Μνημόνιο, υιοθετείται, ως βάση, η δαπάνη του 2018. Ο προϋπολογισμός για τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στα πλαίσια του ΓεΣΥ που έχει παρουσιαστεί κατά τις διαβουλεύσεις αφορά στην παραδοχή της πλήρους εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Από τη δαπάνη του 2018 που χρησιμοποιήθηκε ως βάση, έχει αφαιρεθεί η δαπάνη για τα φάρμακα για ενδονοσοκομειακή χρήση (θα αποζημιώνονται από τον ΟΑΥ στo πλαίσιo του DRG),) τα εμβόλια και τα φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση (θα καλύπτονται από το Υπ. Υγείας), τα φάρμακα αντισύλληψης και στυτικής δυσλειτουργίας και άλλα «life style» και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΦΕΚ




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter











822