Η 31η Δεκεμβρίου 2019 τελευταία ημέρα πληρωμής των εισφορών στο ΓεΣΥ


ΚΥΠΕ- Η 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) για το έτος 2019, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.
Οι πληρωμές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, αφορούν την 2η Δόση Προσωρινής Φορολογίας ΓεΣΥ Αυτοεργοδοτουμένων (κώδικας 213), την αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε Ενοίκια που εισπράχθηκαν (κώδικας 0704), την αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε τόκους που εισπράχθηκαν (κώδικας 0712) και την αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε μερίσματα που εισπράχθηκαν (κώδικας 0713).
Αναφέρεται επίσης ότι πληρωμές μέχρι τις 31/12/2019 γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart.
Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι πληρωμές μετά τις 31/12/2019, θεωρούνται εκπρόθεσμες, φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και γίνονται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
565