Δωρεάν διαδικτυακές πηγές μάθησης για πιο υγιείς οικογένειες


Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE, μαζί με άλλους οργανισμούς από την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Αγγλία και την Πορτογαλία γιόρτασαν την επιτυχή ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου [email protected], με ένα διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Προώθηση υγιών κοινοτήτων μέσω της οικογενειακής μάθησης». 

Βασική επιδίωξη της ομάδας του έργου, διάρκειας 2 ετών, αποτέλεσε η ενίσχυση των γνώσεων και της αντίληψης του κοινού και κυρίως των οικογενειών για θέματα υγείας. Προς αυτή διαμορφώθηκε ένα πολυεπίπεδο και συνάμα διασκεδαστικό και ευκολονόητο εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα υγείας. Αναπτύχθηκαν κόμικς για παιδιά, ιστοεξερευνήσεις για νεαρούς εφήβους και ένα διασκεδαστικό βιβλιαράκι οικογενειακών δραστηριοτήτων για γονείς και παιδιά τα οποία καλύπτουν θέματα όπως η ψυχική υγεία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διατροφή και η προληπτική υγεία.

Όλες οι πηγές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και απευθύνονται σε οικογένειες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων, είναι πλέον διαθέσιμες δωρεάν στη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης [email protected]

Οι εταίροι αναγνώρισαν επίσης τη σημασία των κοινοτικών εκπαιδευτών  για την επίτευξη πραγματικού αντίκτυπου στις κοινότητες. Έτσι, ανέπτυξαν έξι διαφορετικά σχέδια μαθήματος, μια σειρά αφισών και ένα μικτό μάθημα επιμόρφωσης για τη μάθηση στο πλαίσιο της οικογένειας, τον γραμματισμό σε θέματα υγείας, την αφήγηση ιστοριών και τη μάθηση με βάση την πρόκληση, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα προς χρήση των εκπαιδευτών.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό είναι να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης [email protected], την οποία μπορείτε να βρείτε  στην ιστοσελίδα του έργου:  http://healthathome.net.

 Το έργο [email protected] ήταν μέρος του προγράμματος Erasmus Plus που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
2397