Μνημόνιο Συνεργασίας Medochemie - Frederick για προώθηση της έρευνας


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η εταιρεία Medochemie με το Πανεπιστήμιο Frederick. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ενώ το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της Medochemie, η Δρ. Δάφνη Πίττα και ο Δρ. Χριστάκης Σεργίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, η κα Νατάσα Φρειδερίκου και η Δρ. Μαρία Παντελίδου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία και ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και προσωπικού, την ανάπτυξη και συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά  προγράμματα, την υλοποίηση ερευνητικών έργων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και του πολιτισμού, προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας Medochemie, Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, το μνημόνιο είναι υψίστης σημασίας για την Κύπρο, καθώς γεφυρώνει, ίσως για πρώτη φορά, τη συνεργασία, μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του τόπου, με την κυπριακή βιομηχανία. Αυτό, ανέφερε, θα συμβάλει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Επισήμανε επίσης, ότι το μνημόνιο θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες που καταβάλει η Medochemie, για εμβάθυνση στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, ενώ παράλληλα οι ερευνητές του πανεπιστημίου, θα ασχοληθούν με εφαρμοσμένη έρευνα κοινού ενδιαφέροντος. Το μνημόνιο, είπε χαρακτηριστικά ο Δρ. Σεργίδης, αποσκοπεί στην από κοινού προώθηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Frederick και της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie, σε τομείς της Υγείας σχετιζόμενους με τη Φαρμακευτική Επιστήμη.

Λαμβάνοντας το λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσα Φρειδερίκου, υπέδειξε ότι η υπογραφή του μνημονίου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Πανεπιστημίου, για ανάπτυξη συνεργασιών και διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Medochemie, σημείωσε η κα Φρειδερίκου, είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής φαρμάκων διεθνώς και η συνεργασία αυτή αναμένεται να έχει άμεσο όφελος, τόσο για τα δυο ιδρύματα, αλλά και για την τοπική κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα γενικότερα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση της Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής, Δρος Μαρίας Παντελίδου, η οποία τόνισε ότι η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες των δυο ιδρυμάτων, συμβάλλοντας παράλληλα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Δρ. Παντελίδου, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών του Τμήματος Φαρμακευτικής και του προσωπικού της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie, αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα της προσφερόμενης μάθησης, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και την ανάπτυξη έρευνας στο τομέα των φαρμάκων.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
816